Bezrecepšu veterināro zāļu izplatīšana tīmeklī

Saskaņā ar veterināro zāļu apriti reglamentējošiem normatīviem aktiem, Latvijā ar tīmekļa starpniecību ir atļauta tikai bezrecepšu veterināro zāļu izplatīšana. Ar tīmekļa starpniecību bezrecepšu veterinārās zāles var izplatīt:

  • Veterinārā aptieka, ja tā Pārtikas un veterinārajā dienestā saņēmusi licenci veterinārās aptiekas atvēršanai (darbībai), kurā papildus veterināro zāļu izplatīšanai norādīts speciālās darbības nosacījums par bezrecepšu veterināro zāļu izplatīšanu ar tīmekļa starpniecību.
  • Vispārējā tipa aptieka, ja tā Zāļu valsts aģentūrā saņēmusi licenci vispārēja jeb atvērtā tipa aptiekas atvēršanai (darbībai), kurā papildus speciālās darbības nosacījumam par veterināro zāļu izplatīšanu norādīts speciālās darbības nosacījums par bezrecepšu veterināro zāļu izplatīšanu ar tīmekļa starpniecību.

Bezrecepšu veterināro zāļu izplatīšanu ar tīmekļa starpniecību nosaka Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumi Nr. 326 “Veterināro zāļu izplatīšanas un kontroles noteikumi”.

No 2022. gada 28. janvāra Eiropas Savienībā tiek ieviests vienots logotips visām aptiekām, kas iedzīvotājiem piedāvā iegādāties veterinārās zāles tīmeklī. Vienotā logotipa ieviešanu paredz  Eiropas parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra regula (ES) 2019/6 par veterinārajām zālēm un ar ko atceļ Direktīvu 2001/82/ES.

Pēc šī logotipa iedzīvotāji var pārbaudīt, vai aptieka ir tiesīga pārdot veterinārās zāles tīmeklī:


Lielākais Latvijas interneta veikalu 
preču meklētājs